Macro Zhao
技术架构
 • Java
 • Azure
 • LIPS
 • Security
 • iOS
 • Angular
 • Android
 • 微服务
 • C/C++
 • DevOps
 • GCP
 • 云服务
 • Cloud
 • Flutter
 • AWS
职于全球500强IT企业担任架构师。 专注于技术架构与技术普及与分享,擅长用简单直接的方式教授技术课程,降低技术学习曲线。
课程数 2 学生数 671